سازمان بهسازي و نوسازي شهريار
آخرين اخبار و رويدادها
تجدیدفراخوان عمومی پروژه تجاری تفریحی سیتی سنتر
فراخوان عمومی نوبت دوم پروژه مجتمع تجاری تفریحی سیتی سنتر
فراخوان عمومی نوبت اول پروژه مجتمع تجاری تفریحی سیتی سنتر
کارمندان نمونه شهرداری

  آزمايشگاه مكانيك خاك و بتن جهت ارتقاء كيفی در طراحی و اجرای ساخت و ساز های شهری:
     يكی از مصالح مهم و حائز اهميت در ساخت و سازهای عمرانی كه رابطه مستقيمی با استحكام و مقاومت بنا دارد بتن می باشد. اين بتن در منطقه شهريار توسط كارخانجات توليد بتن و يا عمدتاً در محل ساخت ساختمان توليد می شود .كنترل كيفيت بتن در محل ساخت توسط مهندس ناظر و آن هم بوسيله كنترل و بررسی عيار سيمان و يا به عبارت ديگر سنجش ميزان مصرفی سيمان در بتن است. ولی با توجه به اينكه در ساخت و اجرای بتن عوامل ديگری  نيز تاثيرگذار هستند لذا كنترل عيار سيمان مصرفی به تنهايی بيان كننده كيفيت بتن توليدی نخواهد بود كه بعضاً مشاهده شده است كه حتی با رعايت اين شاخص سنجش بتن ، باز هم بتن توليدی از لحاظ كيفيت و مقاومت مناسب نبوده و در برخی از موارد متأسفانه ديده شده است كه مالكين يا مجريان ساخت جهت كاهش هزينه ها اقدام به استفاده و ساخت اين بتن ها می كنند كه اين امر به دليل نبود ابزارها و زيرساخت های مناسب جهت كنترل كيفيت بتن ها و سنجش مقاومت آن به يكی از دغدغه ها و مشكلات مهم مهندسين ناظر و استفاده كنندگان نهايی يعنی ساكنان تبديل شده است. با توجه به دلايل ذكر شده و لزوم كنترل ساخت و سازهای سطح شهر از نظر استحكام و مقاومت،  سازمان بهسازی و نوسازی شهر شهريار آزمايشگاه بتن را جهت بررسی استحكام بتن مصرفی در پروژه ها و ساخت و سازهای منطقه راه اندازی كرد. اين سازمان همچنين با توجه به اهميت خاك در ساخت و سازهای شهری و عمرانی و با در نظر گرفتن نوع خاك محدوده شهريار و با توجه به مبحث 7 ساختمان، مبادرت به راه اندازی آزمايشگاه مكانيك خاك و تهيه گزارش های ژئوتكنيكی با عنايت به  مصوبه شورای محترم اسلامی شهر و با همكاری بخش خصوصی نمود. اين سازمان مصصم است با اجرای كامل و دقيق اين پروژه در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم  عزيز و كاهش خسارات و تلفات جانی و مالی در بروز حوادث و افزايش آرامش خاطر و اطمينان همشهريان گرامی گام های موثری بردارد.
 

تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان عمران و نوسازي شهرداري شهريار مي باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط سارگون