سازمان بهسازي و نوسازي شهريار
آخرين اخبار و رويدادها
تجدیدفراخوان عمومی پروژه تجاری تفریحی سیتی سنتر
فراخوان عمومی نوبت دوم پروژه مجتمع تجاری تفریحی سیتی سنتر
فراخوان عمومی نوبت اول پروژه مجتمع تجاری تفریحی سیتی سنتر
کارمندان نمونه شهرداری

بافت فرسوده:
بافت فرسوده شهري به عرصه هايي از محدوده ي قانوني شهرها اطلاق مي شود که بهدليل فرسودگي کالبدي، نبود فضاهاي مناسب از قبيل دسترسي سواره، تأسيسات، خدمات وزيرساختهاي شهري آسيب پذير بوده و به همين دليل ارزش مکاني، محيطي و اقتصادي بالايي ندارد. اين بافت ها به دلايل مختلفي امکان نوسازي خودبهخودي را نداشته و سرمايه گذاران نيز انگيزه اي جهت سرمايه گذاري در آن راندارند. بر همين اساس و در راستاي اجراي ماده 171 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.
سازمان بهسازي و نوسازي شهر شهريار به منظور احياء بافت قديمي شهر به صورتي كه بتواند نيازهاي زندگي امروز را تامين و از خالي شدن سكنه جلوگيري نمايد و همچنين شناسايي محله هاي قديمي و بافتهاي با ارزش تاريخي و پيشنهاد تعيين و ياتغييركاربردي اراضي و ارائه طرحهاي مناسب در راستاي بهينه سازي محله هاي مذكور، احداث ساختمانها و تاسيسات مورد نياز عمومي شهر در اجراي طرحها و پروژه هاي مصوب شهرداري  در محله هاي قديمي، اجراي طرحهاي مصوب و محول شده از سوي شهرداري به استناد مواد 84 و 111 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و با توجه به نامه شماره 108507-42 مورخ 20/7/87 استانداري تهران در سال1390تشكيل و شروع به فعاليت نمود.
شرايط بافت فرسوده دارای 3 شاخص اصلی می باشد:
1-ریزدانگی : بلوکهایی که بیش از 50% آنها مساحتی کمتر از 200 مترمربع داشته باشد.
2-ناپایداری : بلوکهایی که بیش از 50% بناهای آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه ای باشد.
3-نفوذناپذیری : بلوکهایی که بیش از 50% معابر /ان عرض کمتر از 6 متر داشته باشند
 
تسهيلات قابل پرداخت جهت نوسازي بافت فرسوده:
الف- وام اعطایی بدون سپرده می باشد و نیاز به سپرده گذاری در بانک ندارد .
ب‌-      نرخ سود تسهیلات تابع ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواهد بود
ت – وام اعطایی برای تمامی واحدهای احداثی ، قابل انتقال به خریدار ( تبدیل به فروش اقساطی ) می باشد.
ث-تسهیلات دریافتی قابل تبدیل به فروش اقساطی برای بستگان درجه اول وام گیرنده به شرط احراز شرایط بانکی میباشد
ج- مدت احداث واحدهای مسکونی حداکثر 18 ماه می باشد
چ – وام اعطایی صرفاً برای واحدهای مسکونی قابل پرداخت است .
ح-زمان ساخت و بازپرداخت تسهیلات جمعا 15 سال (حداکثر2سال ساخت و 13 سال بازپرداخت) می باشد
 
 
 

تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان عمران و نوسازي شهرداري شهريار مي باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط سارگون