سازمان بهسازي و نوسازي شهريار
آخرين اخبار و رويدادها
تجدیدفراخوان عمومی پروژه تجاری تفریحی سیتی سنتر
فراخوان عمومی نوبت دوم پروژه مجتمع تجاری تفریحی سیتی سنتر
فراخوان عمومی نوبت اول پروژه مجتمع تجاری تفریحی سیتی سنتر
کارمندان نمونه شهرداری
انجام بازديد، ارائه كروكي و نقشه هوايي:

سازمان بهسازي و نوسـازي شهر شهريار پس از اخذ مجوز لازم از شـوراي محترم شـهر شهريار و با رعايت كامل مقررات و ضوابـط ترسـيم كروكي، نقشه هوايي و گزارش بازديد را جهت اخذ پروانه ساخت براي تمامي افراد متقاضي جهت تشكيل پرونده و احداث بنا در شهرداري شهريـار به انجام مي رساند. متقاضيـان اخذ مجوز جهـت تشكيل پرونده در هر يك از نواحي شـهرداري شهريار مي توانند با مراجعه به اين سازمان و ارائه درخواست بازديد به همـراه كپي سـند ملك و كپي كارت شناسايي؛  كروكـي، گزارش بازديد و عكس هوايي ملك مورد نظر خود را دريافت دارند. 

تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان عمران و نوسازي شهرداري شهريار مي باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط سارگون