سازمان بهسازي و نوسازي شهريار
آخرين اخبار و رويدادها
تجدیدفراخوان عمومی پروژه تجاری تفریحی سیتی سنتر
فراخوان عمومی نوبت دوم پروژه مجتمع تجاری تفریحی سیتی سنتر
فراخوان عمومی نوبت اول پروژه مجتمع تجاری تفریحی سیتی سنتر
کارمندان نمونه شهرداری

سازمان عمران و نوسازي شهرداری شهريار
به استناد مواد 84 و 111 قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و با توجه به وظایف اساسی شهرداری مندرج در ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین به منظور احیای بافت قدیمی شهر شهریار بصورتی که بتواند نیازهای زندگی امروز شهروندان را تأمین نماید. سازمانی تحت عنوان سازمان عمران و نوسازي  وابسته به شهرداری شهریار بمنظور انجام فعالیتهای عمرانی و نوسازی، خدماتی، تولیدی و تهیه و تأمین نیازمندیهای عمومی شهر و شهرداری تشکیل که براساس مفاد این اساسنامه اداره خواهد گردید.
وظایف سازمان
سازمان با رعایت مقررات موضوعه نسبت به موارد زیر اقدام می‌نماید:
1- احداث و تأسیس کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی برای تأمین نیازمندیهای شهری از قبیل کارخانجات آسفالت، شن و ماسه، بتون آماده و قطعات پیش ساخته در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان.
2- احداث ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب شهرداری و نیز ارائه خدمات در زمینه فوق به صورت پیمانکاری.
3- سرمایه‌گذاری و مشارکت با بانکها و مؤسسات و اشخاص سرمایه‌گذار در امور مربوطه به طریقی که برای سازمان تأمین منافع نماید با رعایت مقررات مربوطه.
4- خرید و فروش و اجاره و استیجاره اموال منقول و غیرمنقول در امور مربوط برابر ضوابط و مقررات موضوعه.
تبصره 1: در استفاده از تولیدات و خدمات سازمان سایر شهرداری‌ها نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در شرایط مساوی حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 2: بهای آن دسته از کالاهای تولیدی سازمان که برای فروش به عموم عرضه خواهد شد تابع نرخهای تصویبی مراجع قانونی ذیربط خواهد بود.
تبصره 3: سازمان برای انجام موضوعات فوق مجاز به استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات آئین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان و با رعایت کامل سایر مقررات مرتبط می‌باشد.
5- شناسایی محله‌های قدیمی و بافت‌های باارزش تاریخی و پیشنهاد تعیین و یا تغییر کاربری اراضی و ارائه طرح‌های مناسب در راستای بهینه‌سازی محله‌های مذکور با رعایت مقررات مربوطه به کمیسیون ماده پنج قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پس از تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط.
6- احداث ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب شهرداری در محله‌های قدیمی که برای آن‌ها کاربری و طرح تصویب شده است و نیز ارائه خدمات در زمینه فوق بصورت پیمانکاری با رعایت مقررات مربوط.
7- ارائه تمهیدات لازم جهت حفظ و احیای باغهای تاریخی به عنوان عناصر حیات شهری با همکاری سازمان‌های ذیربط از جمله شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی.
8- استفاده بهینه از اراضی مرغوب شهری که در اثر عدم برنامه‌ریزی صحیح در محلات مذکور به صورت متروکه و بلااستفاده مانده و به شکل یک معضل شهری پیچیده از نظر اجتماعی، اقتصادی و شهرسازی درآمده باشند در داخل سطوحی که مساحت آن‌ها به صورت دقیق بر روی نقشه‌هایی با مقیاس یک دو هزارم توسط سازمان بر اساس طرح تفصیلی مصوب شهر و با رعایت سایر مقررات مربوطه تهیه و پس از تأیید شهرداری به تصویب استانداری و شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط رسیده باشد.
9- شناسایی بافت‌های باارزش تاریخی شهر و ارائه طرح‌های مناسب در راستای بهینه‌سازی به مراجع ذیصلاح قانونی.
10- شناسایی تک واحدهای باارزش تاریخی شهر و پیشنهاد کاربری مناسب جهت هر بنا جهت تصویب مراجع ذیربط.
11- ارائه طرح اجرایی بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع با درنظر گرفتن و رعایت کلیه اصول و قواعد و قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهایی که برای شهرشهریار از طریق مراجع قانونی ذیربط اصدار یافته است برای موارد زیر:
الف) شناسایی  وشناخت معابر تاریخی و پیشنهاد تعیین تکلیف مناسب برای هریک جهت تصویر به مراجع ذیربط (پیاده، سواره، محدودیت ترافیک سواره و پارکینگ‌های محلی) با رعایت مقررات مربوط.
ب) شناسایی و شناخت عناصر مهم فرهنگی، مذهبی، خدماتی، تجاری، مسکونی در بافتهای قدیمی شهر و پیشنهاد وضعیت ساختمانی برای هریک (قابل حفظ، قابل مرمت، تخریبی) به مراجع ذیربط و با رعایت مقررات مربوطه.
ج) بررسی و پیشنهاد ضوابط شهرسازی و معماری جهت احداث بنا (حجم، فرم، ارتفاع، نحوه استقرار، شیوه ساخت و نماسازی) و معابر فضاهای جدید شهری به مراجع ذیربط با درنظر گرفتن و رعایت کلیه اصول و قواعد و مقررات آئین‌نامه و دستورالعمل‌هایی که در این ارتباط برای شهر شهریار از طریق مراجع ذیربط قانون اصدار یافته است.
د) بررسی و پیشنهاد محدوده جرایم آثار تاریخی مهم و ارائه طرح فضاسازی مناسب با هماهنگی و کسب مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذیربط حسب مورد.
هـ) شناسایی و شناخت عناصر شهری تخریبی و جانمایی آن بر روی نقشه و پیشنهاد کاربری با مراجع ذیربط و با رعایت مقررات مربوطه.
و) اجرای طرح‌های مصوب و محول شده از سوی شهرداری و مراجع ذیربط از طریق مشارکت مردمی و بخش خصوصی با تصویب شورای سازمان و رعایت مقررات مربوط.
12- انجام سایر امور در چارچوب موضوع فعالیت سازمان با رعایت مقررات.
 
 
ارکان سازمان عمران و نوسازي شهرداری شهريار
ارکان سازمان عبارتند از:
الف) شورای سازمان
ب) هیأت مدیره
ج) مدیرعامل
د) بازرس
 
 

تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان عمران و نوسازي شهرداري شهريار مي باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط سارگون