سازمان بهسازي و نوسازي شهريار
آخرين اخبار و رويدادها
تجدیدفراخوان عمومی پروژه تجاری تفریحی سیتی سنتر
فراخوان عمومی نوبت دوم پروژه مجتمع تجاری تفریحی سیتی سنتر
فراخوان عمومی نوبت اول پروژه مجتمع تجاری تفریحی سیتی سنتر
کارمندان نمونه شهرداری
برگزاری مناقصه آزمایشگاه خاک وبتن

سازمان عمران ونوسازی شهرداری شهریار در نظر دارد در ادامه فعالیتهای کنترل ساخت وساز شهری وجلوگیری از فرسوده سازی در محدوده شهرداری شهریار اقدام به انجام آزمایشهای بتن وخاک از طریق شرکتهای مهندسین مشاور ژئوتکنیک واقع در شعاع 5 کیلو متری شهر شهریار بنماید.لذا از کلیه شرکتهای مهندسین ژئوتکنیک با شرط ارائه گواهینامه صلاحیت مهندسین مشاور وآگهی روزنامه آدرس دفتر مرکزی دعوت بعمل می آید پس از درج این آگهی ظرف مدت 10 روز آمادگی خود را کتباً اعلام ومدارک خود را به دفتر سازمان عمران ونوسازی شهرداری شهریار به آدرس شهریار خیابان ولیعصر (عج)،خیابان طالقانی،ساختمان ایساتیس طبقه هفتم ارسال نمایند.بدیهی است که ابتدا اسناد ومدارک ارائه شده بررسی می گردد ودر صورت تأیید آن نسبت به ادامه همکاری دعوت بعمل می آید. تلفن تماس : 65293566   

                                                                                             سازمان عمران ونوسازی شهرداری شهریار
تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان عمران و نوسازي شهرداري شهريار مي باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط سارگون